Υπ’αριθμ. 2/2018 – No 810189 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

15 Νοέμβριος, 2018 1:11 μμ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη  τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «THE SURVIVOR PROJECT: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors» [Τίτλος: «ΕΠΙΖΗΣΑΣΕΣ: Ενίσχυση των υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας»].

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων: Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: ,

Επισυναπτόμενα αρχεία:

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_15-11-2018