Υπ’αριθμ.Πρωτ.: 413/05-06-2020 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση δράσεων δημοσιότητας

5 Ιουνίου, 2020 1:28 μμ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας σειράς μικρών animated κλιπ/βίντεο για κοινωνικά δίκτυα, διάρκειας 30 έως 60 δευτερολέπτων, τα οποία θα απευθύνονται σε έφηβες και εφήβους στο πλαίσιο υλοποίησης από το ΚΕΘΙ του έργου με τίτλο: «Enhancing protection for refugee and migrant GBV survivors through increased access to GBV services and awareness raising activities» με τη χρηματοδότηση της UNICEF.

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20REQ006827291).

Κατηγορία: , ,

Επισυναπτόμενα αρχεία: