Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ:

Πινδάρου 2,

106 71, Αθήνα

τηλ.: 210 38 98 000

fax: 210 38 98 086

e-mail: kethi@kethi.gr

Έδρα: Πινδάρου 2, 106 71, Αθήνα

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: