Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ:

Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου,

106 81 Αθήνα

τηλ.: 210 38 98 000

fax: 210 38 98 079

e-mail: kethi@kethi.gr

Έδρα: Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81, Αθήνα

 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

ΑΘΗΝΑ:

Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου,

106 81 Αθήνα

τηλ.: 210 38 98 000

fax: 210 38 98 079

e-mail: kethi@kethi.gr

ΠΑΤΡΑ:

Κανακάρη 101Β, 262 21 Πάτρα

τηλ.: 2610 620 059

fax: 2610 620 803

e-mail: patra@kethi.gr