Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ:

Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου,

106 81 Αθήνα

τηλ.: 210 38 98 000

fax: 210 38 98 079

e-mail: kethi@kethi.gr

Έδρα: Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81, Αθήνα

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: