ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΦΙΛ

Ενεργοποιούμαστε δυναμικά στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ΚΕΘΙ έχει λειτουργήσει από το 1994 με έναν διττό ρόλο: αφενός έχει συμβάλει ερευνητικά/μελετητικά στην παραγωγή γνώσης και αφετέρου έχει αξιοποιήσει τη γνώση αυτή...

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δείτε τις τελευταίες μας ανακοινώσεις

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΘΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. από το 1994 έως σήμερα έχει εκδώσει μία σειρά εντύπων με θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων και της προώθησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ

Από το 1994 έχουν διενεργηθεί πρωτότυπες έρευνες και μελέτες επισκόπησης σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κοινωνική πολιτική, ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η βία κατά των γυναικών κ.λπ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

2 Pindarou Str., 10671, Athens
210 38 98 000 210 38 98 079 kethi@kethi.gr